Piotr Badełek


Full-Stack Web Developer & UI/UX Designer

/**
 * @summary Of the about me page
*/
class Bio extends AboutPage
{
 public function english()
 {
  return "Hello there!
  I'm Piotr Badełek, a Full-Stack Web Developer & a UI/UX Designer.
  This is my Website,
  and it has been existing since 1863 2018.
  Go to the about me page to learn more.";
 }

 public function polish()
 {
  return "Wiatj!
  Na imię mam Piotr Badełek, jestetm Full-Stack Web Developerem i UI/UX Designerem.
  To jest moja strona,
  istnieje już ona od 1863 2018.
  Przejdź do strony about me aby się więcej dowiedzieć.";
 }
}


If you like my work, you can donate via Dogecoin: DMiMHo3hMjSD3faSL4qYAQ1YAoyCG6fSfJ

Strona zoptymalizowana pod neostradę